Tel: +31(0)546 - 644866

Privacyverklaring Evers Agro b.v.

Evers, gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, toeleveranciers, (potentiële) klanten (dealers en eindgebruikers) en relaties. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons, als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Evers verwerkt uw persoonsgegevens die we van u, uw organisatie of van uw werkgever ontvangen in het kader van toeleveringen, het leveren van machines en de bijbehorende nazorg. Het gaat om onder meer de volgende gegevens:

  • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en overige contactgegevens;
  • Gegevens van uw organisatie, uw dealer of ingeval u dealer bent, van uw eindgebruiker;
  • Facturatie en Betalingsgegevens;
  • Voor testmachines die op uw bedrijf worden getest, gegevens zoals gebruik, andere gecombineerde machines, grondsoort, welke gewassen;
  • Overige door u of uw werkgever verstrekte gegevens.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Evers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie van orders, specifieke wensen en de bijbehorende administratieve afhandeling van aan u te leveren en geleverde machines;
  • het reageren op een productaanvraag of verzoek om inlichtingen over Evers producten, informatie, een nieuwsbrief of brochure aan u te versturen of om (telefonisch) contact met u op te nemen en u te adviseren over de juiste machine
  • het volgen van testmachines, prototypes en nulseries;
  • het voldoen aan wet en regelgeving.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Evers bewaart uw gegevens ten allen tijden vanuit servicebeleid en dienstverlenend oogpunt. We kunnen u daarmee informeren over ontwikkelingen binnen het vakgebied, op machine- of mechanisatiegebied. U hoeft uw gegevens dan niet opnieuw aan ons door te geven.

Recht van betrokkene(n)

U heeft recht om te vragen om inzage, wijziging en verwijdering van de door Evers verwerkte gegevens. U kunt hiervoor een gespecificeerd verzoek, richten aan info@eversagro.nl of telefonisch op +31 546 644 866.  Evers reageert binnen 30 dagen op verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering.

Verstrekking aan derden

Evers verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij u Evers daar voorafgaand toestemming voor geeft of wanneer Evers daartoe wettelijk verplicht is.

Wijzigingen

Evers kan deze Privacyverklaring wijzigen/veranderen. Wij voeren wijzigingen van deze Privacyverklaring door op deze pagina. Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 1 mei 2018


Adresgegevens
Bedrijvenpark Twente 326
NL 7602 KL Almelo
T - +31 (0)546 - 644 866
F - +31 (0)546 - 549 912
info@eversagro.nl

bel mij terug
© 2015 Evers Agro