Tel: +31(0)546 - 644866

PERSBERICHT

Almelo, 3 september 2018

Precisiebemesting met de Evers rijenbemester

Evers introduceert een nieuwe serie rijenbemesters op Agrotechniek Holland. Deze machines zijn ontwikkeld om op een zo efficiënt mogelijke manier mest in de rij in te brengen, waarbij milieu en maisplant een belangrijke rol spelen. Deze oplossing voor rijenbemesting loopt vooruit op het 6e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn en de aanpassing in het stelsel in de richting van verplichte rijenbemesting.

Volgens de nieuwe Nitraatrichtlijn, die per 2021 van kracht wordt, wordt het bemesten van mais in de rij grotendeels verplicht. De nieuwe Evers rijenbemesters voldoen nu al aan deze richtlijn.

Nauwkeurig bemesten is van groot belang, het bepaalt de opbrengst en daarmee ook het rendement van de teelt. Ook de kwaliteit van het product is essentieel. Te weinig bemesten is niet goed maar te veel ook niet. Belangrijk is ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid meststof, op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar is.

De Evers bemesters zijn geschikt voor zowel volvelds- als rijenbemesting. Naast het brede aanbod van standaard bouwlandbemesters zijn de rijenbemesters een aanvulling op de huidige oplossingen die Evers biedt. Daarnaast levert Evers ook klant specifieke oplossingen.

Op ATH toont Evers een speciale uitvoering van de Freiberger bouwlandbemester die zowel volvelds als in rijen kan bemesten.


PERSBERICHT

Almelo, 1 augustus 2018

Gewassenteelt met de Evers rugenwoeler

Een noviteit op de ATH is de Evers ruggenteeltwoeler. Deze machine is geconstrueerd om gewassen zoals mais, koolzaad en wortelen op ruggen te verbouwen. De combinatie van de diepe, niet kerende grondbewerking bij het maken van ruggen zorgt ervoor dat gewassen dieper en beter kunnen wortelen. In de rug ligt de grond los terwijl tussen de rijen de grond juist minder doorlatend is. Hierdoor vindt minder verdamping plaats en hebben gewassen betere beschikking over het vocht. Bij natte omstandigheden wordt het water in de rug juist beter afgevoerd.

De zaaicombinatie bestaat uit een speciaal ontwikkelde woeler met daarachter een vierrijige zaaimachine waarmee de hoofdgrondbewerking, inclusief het zaaien op 75 cm., in één werkgang wordt uitgevoerd. De woeler trekt de grond waar de rijen komen tot maximaal 45 cm. diep los. Daarna vormen twee speciaal ontwikkelde elementen aan beide zijden van de rijen de rug.

Door gewassen te zaaien op ruggen wordt de bodemoppervlakte aanzienlijk vergroot. Dat heeft als voordeel dat er vooral in het voorjaar meer warmte in de grond komt en fosfaat makkelijker beschikbaar wordt. Hierdoor ontstaat een snellere wortelontwikkeling. Naast een betere beginontwikkeling worden de nutriënten door de hogere wortelmassa beter opgenomen waardoor er minder uitspoeling naar het grondwater plaats vindt. Verder is het door de snellere opwarming van de ruggen mogelijk om vroeger in het seizoen te zaaien. Ook is het draagvermogen tijdens andere bewerkingen in het seizoen zeer goed omdat de grond tussen de rijen niet wordt bewerkt.

Uit onderzoeken is gebleken dat het wortelgewicht van mais op ruggen zo’n 25% hoger is dan het wortelgewicht bij conventionele teelt. Uiteindelijk leidt dit tot een verhoging van de gewasopbrengst.

Evers ruggenteeltwoeler


PERSBERICHT

Almelo, 14 september 2017

Evers Agro met nieuwe directeur op toekomst voorbereid

Landbouwmachinefabrikant Evers Agro heeft in augustus een nieuwe directeur aandeelhouder gekregen in de persoon van Roelof KleinJan, vanwege pensionering van de voormalige directeur. Evers Agro is gespecialiseerd in machines voor bodembewerking, mestinwerking en graslandonderhoud.

KleinJan (1964) is landbouwkundig ingenieur en heeft bedrijfskunde gestudeerd. Tijdens zijn carrière heeft hij eerder op het gebied van landbouwmachines gewerkt. Na zijn studie is hij als productmanager kunstmeststrooiers werkzaam geweest bij Vicon landbouwmachines. Sinds 1994 runt hij als ondernemer samen met zijn compagnon een organisatieadviesbureau en opleidingsinstituut, Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v.. Kader is mede onder zijn leiding gegroeid van twee naar op dit moment ruim 85 medewerkers. Kader heeft op het gebied van machineveiligheid verwevenheid met de mechanisatie, vanuit het VA-keur (voorheen COM-keur).

KleinJan kenmerkt zichzelf als een energieke ondernemer, die focust op continuïteit en kwaliteit. Hij is van plan om samen met het team van Evers Agro met nieuw elan het bedrijf verder te laten groeien tot een leidende onderneming die oplossingen biedt op het gebied van bodembewerking, mestinwerking en graslandonderhoud.

Over Evers Agro

Bij Evers Agro werken ruim 30 medewerkers. Het gamma machines is uitgebreid en daarbij zijn veel machines klant specifiek voor de omstandigheden van de eindgebruiker aan te passen. De machines vinden hun weg naar de klant via een eigen dealernetwerk, zowel in Nederland als over de landsgrenzen. De ontwikkeling, verkoop, productie en after sales service vinden vanuit de vestiging in Almelo plaats. Het van oorsprong Daarleveense bedrijf is sinds 2000 gevestigd op het Bedrijvenpark Twente in Almelo.


    Historie

Ons bedrijf is in 1961 opgericht door Johann Evers. Hij is begonnen als boerensmid. Naast deze werkzaamheden heeft hij ook de productie van diepwoelers ter hand genomen. De bekende gebogen, licht trekkende ronde tand komt van zijn hand. De woelers met de ronde tanden (echter aangepast voor de huidige trekkers) worden na 40 jaren nog steeds in grote aantallen verkocht.

Johann Evers

Johann Evers

In die beginjaren zijn ook nog schoffelwerktuigen en aardappelwagens gemaakt. Destijds werden deze zaken allemaal in de directe regio verkocht en zijn er nooit landelijke verkoopactiviteiten ontwikkeld.

Naast de productie van landbouwmachines werd ook staalbouw en installatiewerk, denk aan loodgieterswerk zoals werk aan verwarmings-, air-conditionings- en elektrische installaties ter hand genomen.

Pas in 1982 hebben we landelijke verkoopactiviteiten ontwikkeld. In dat jaar hebben we dan ook voor het eerst op de LandbouwRAI gestaan. In de jaren die daarop volgden groeide de omzet gestaag. Er is door ons goed geluisterd naar de wensen van de gebruikers. Diverse machines hebben we hierdoor ontwikkeld. Ons assortiment is dan ook aanzienlijk gegroeid. Allemaal grondbewerkingsmachines ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

In 1990 werden de bedrijven officieel gesplitst. Drie afzonderlijke bedrijven ontstonden er, namelijk:

  1. Evers Agro B.V. (productie van landbouwmachines.)
  2. Evers Staalbouw (productie en montage van staalconstructies)
  3. Evers Installatie (installatiewerk)

Evers Agro is in 1999 verhuisd naar een nieuw pand op het industrieterrein in Almelo. Een pand met een modern kantoor en productiehal. In dit pand kan de productie op een moderne en efficiëntie manier plaatsvinden.

Door de toenemende vraag de laatste jaren naar onze machines en daarmee ook het verhogen van de productiecapaciteit heeft Evers Agro in 2010 doen besluiten uit te breiden op de huidige locatie. Dit alles is eind december 2010 gerealiseerd. Na de uitbreiding is de productieruimte met 1375 m2 toegenomen en het magazijn met 380 m2. De totale productieruimte komt hiermee op 4000 m2.


Paardenrassen

Sinds enige jaren dragen alle Evers machines de namen van een paardenras. De paarden zijn in de landbouw inmiddels verdwenen, echter er ligt nogal wat historie met de paarden. Daarom vonden we namen van paardenrassen zeer toepasselijk voor landbouwmachines.


Adresgegevens
Bedrijvenpark Twente 326
NL 7602 KL Almelo
T - +31 (0)546 - 644 866
F - +31 (0)546 - 549 912
info@eversagro.nl

bel mij terug
© 2015 Evers Agro